Untitled Document
เรื่อง
กลุ่มคำศัพท์ : เกี่ยวกับนิสัย
โดย
ฝ่ายภาษาอังกฤษ


absent-minded    =    ใจลอย, ขี้หลงขี้ลืม

bad-tempered    =    อารมณ์เสีย, หงุดหงิด, โมโห

chicken-hearted    =    ขี้ขลาดตาขาว

deep-rooted, deep-seated    =    ฝังลึก, ฝังแน่น, มั่นคง
double-faced    =    ที่มีสองแง่, ที่ไม่ซื่อสัตย์, ใช้ได้ทั้งสองด้าน ; hypocritical

eagle-eyed    =    มีสายตาที่เฉียบคมและว่องไว

feeble-minded    =    ซึ่งมีสติปัญญาอ่อน, ซึ่งมีจิตใจอ่อนแอ
fair-minded       =    ยุติธรรม

gimlet-eyed        =    ซึ่งมีสายตาที่แหลมคม
goodhearted       =    จิตใจงาม
good-humored    =    อารมณ์ดี, เบิกบาน
good-natured     =    ซึ่งมีนิสัยดี, สุภาพ, อ่อนโยน, ซึ่งมีอารมณ์ดี
good-tempered   =    ซึ่งมีอารมณ์ดี
greathearted      =    ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญ, ใจกว้าง, ไม่เห็นแก่ตัว
green-eyed        =    อิจฉา, ขี้หึง


hard-bitten        =    หนังเหนียว
hawk-eyed        =    ตาแหลม
heart-to-heart    =    ตรงไปตรงมา, จริงใจและเปิดเผย
high-minded      =    ซึ่งมีคุณธรรมสูง

kind-hearted    =  อย่างหวังดี, ซึ่งกรุณาปรานี

ladylike            =  มีลักษณะอย่างหญิงผู้ดี
large-hearted     =    ใจดี, เห็นอกเห็นใจ
large-minded     =    ใจกว้าง, เปิดกว้างทางความคิด
left-handed       =    ถนัดมือซ้าย, ไม่จริงใจ, น่าสงสัย (of doubtful sincerity)
left-handed flattery; a left-handed compliment.
light-fingered    =    มือไว
lightheaded      =    ขี้ขโมย
lighthearted     =    ไม่มีความกังวล, สบายใจ
light-minded     =    ไม่เอาจริงเอาจัง, ตลกคะนอง, เหลวไหล
like-minded      =    มีความคิดเดียวกัน, เห็นด้วย, มีรสนิยมเดียวกัน
long-sighted     =    ซึ่งมองการณ์ไกล, สายตายาว
long-winded     =    (พูดมาก)น่าเบื่อ, พูด(เยิ่นเย้อ)
loose-tongued  =    พูดพล่อยๆ
low-minded      =    มีจิตใจต่ำ, มีใจคอหยาบช้า
low-spirited      =    หดหู่ใจ, เศร้าโศก, เสียใจ
lovesick          =     เป็นไข้ใจ
lynx-eyed        =    มีตาแหลมคม, มีตาไว

muddleheaded    =    โง่, สับสน ; confused

naked    =    เปลือย, ล่อนจ้อน, ไม่บิดบัง, สิ้นเนื้อประดาตัว
narrow-minded    =    ใจแคบ, ดันทุรัง, มีอคติ

old-fashioned    =    ล้าสมัย, คร่ำครึ, หัวโบราณ
one-sided        =    ฟังความข้างเดียว, ลำเอียง
openhanded     =    ใจกว้าง, มือเติบ
openhearted    =    ตรงไปตรงมา, เปิดเผย, ใจกว้าง, ใจดี
open-minded    =    เปิดกว้าง(ทางความคิด), ไม่อคติ

poverty-stricken     =     ยากจนอย่างแสนสาหัส
practiced            =    ชำนาญ

rattlebrained            =    โง่เง่า
right-handed            =    (ผู้ที่)ถนัดมือขวา
right-minded            =    มีความคิดเห็นที่ถูกต้องยุติธรรม
round-shouldered      =     หลังค่อม, หลังโกง

secluded         =    สันโดษ, วิเวก, เปลี่ยว
self-centered    =    ถือตนเองเป็นใหญ่, เห็นแก่ตัว
shamefaced   =     ละอายใจ, กระดาก, ขี้อาย, ขวยเขิน
shameless       =    หน้าด้าน
sharp-eyed      =    มีสายตาแหลมคม, ช่างสังเกต, ละเอียดรอบคอบ
sharp-tougued  =    ปากจัด

short-handed    =    ซึ่งขาดคน
short-lived        =   มีอายุสั้น, ไม่จีรังยั่งยืน
shortsighted     =    สายตาสั้น, ซึ่งไม่นึกถึงอนาคตหรือไม่มองการณ์ไกล
short-spoken    =    ห้วน
short-tempered  =    ขี้โมโห, โกรธง่าย
short-winded     =    หายใจกระหืดกระหอบหรือถี่ๆ, ห้วน, ไม่ปะติดปะต่อ

simple-minded   =    โง่, สมองทึบ
single-handed   =    ด้วยตนเองคนเดียว, ไม่มีใครช่วยเหลือ, มีหรือใช้มือเดียว
single-minded   =     (ใจคอ)เด็ดเดี่ยว, มั่นคงแน่นอน   S. dedicated
small-minded    =    ใจแคบ

soft-hearted    =    ใจดี
soft-spoken    =    ที่พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลอ่อนโยน, ประจบสอพลอ

sophisticated    =    ไม่เป็นธรรมชาติ, เข้าสังคมเก่ง, ฉลาด, ไม่ธรรมดา
spirited    =    กล้าหาญ, องอาจ, ร่าเริง
stiff-necked    =    คอแข็ง, ดื้อดึง, หยิ่งยโส, จองหอง

stone-blinded    =    ตาบอดสนิท
stone-deaf        =    หูหนวกสนิท

strong-minded    =    เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่
susceptible    =        ถูกชักจูงง่าย, หัวอ่อน, อ่อนไหว

tenderhearted    =    ใจอ่อน, เมตตา, กรุณา, สงสาร, เห็นใจ
thickskinned    =    หนังหนา, หน้าด้าน
thoughtful    =    ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, คำนึงถึง, เอาใจใส่
thoughtless    =    ไม่แยแส, ไม่สนใจความรู้สึกผู้อื่น, หยาบคาย, เลินเล่อ

tongue-tied    =    เขินอายจนไม่กล้าพูด, ประหม่าจนพูดไม่ออก
trustworthy    =    เชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ

unaware          =    ไม่รู้ตัว, ไม่คาดคิด
undetermined    =    ลังเล
uneducated      =    ไม่มีการศึกษา, ไม่ได้รับการศึกษา
unemployed      =    ตกงาน,ไม่มีงานทำ


vain    =   หลงตัวเอง, ไม่มีแก่นสาร
vicious    =    ชั่วช้า, เลวทราม, ดุร้าย, ร้ายกาจ
warm-hearted    =    มีไมตรี, ใจดี,มีเมตตา
weak-mined    =   โง่เขลา
wayward    =    เอาแต่ใจ, ดื้อดึง, ไม่เชื่อฟัง

well-balanced    =    มีสติ, รู้จักความพอดี, มีเหตุมีผล
well-being    =    ความผาสุก
well-done    =    ดีแล้ว, (เนื้อ)สุก
well-groomed    =    ประณีต
well-intentioned    =    มีเจตนาดี
well-mannered    =    สุภาพ, มีมารยาท
well-meaning    =    มีเจตนาดี
well-spoken    =    สุภาพเรียบร้อย
well-wisher    =    ผู้หวังดี
well-worn    =    สึกหรอ, เก่า, น่าเบื่อ, ซ้ำซาก

wholehearted    =    ด้วยความเต็มใจ, เต็มที่
wicked    =    เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, ดุร้าย, อยุติธรรม, น่าสะพรึงกลัว, โหดร้าย
wide-awake    =    ตื่นตัว
wide-eyed    =    เบิกตาด้วยความสงสัยหรือแปลกใจ, เชื่อคนง่าย, ซื่อ

worldly-wise    =    เจนจัด
world-weary    =    เบื่อโลก, เบื่อชีวิต

cranky  =  เจ้าอารมณ์, แปลกประหลาด, Having a bad disposition
creepy  = น่ากลัว, ร่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, Of or producing a sensation of uneasiness or fear.
crusty  =  จู้จี้, ใจร้อน,   Seemingly rough and surly in manner.
crybaby (n) =  คนขี้แย, A person who cries or complains frequently with little cause.
cuckoo  =  คนโง่ หรือคนบ้า, Slang. A foolish or crazy person.
cunning  =  คนเจ้าเล่ห์, Skill in deception
curious  =  ชอบสอดรู้สอดเห็น,  most often implies an avid desire to know or learn, though it can suggest an undue interest in the affairs of others
cursed  =  ชั่วร้าย, อัปรีย์, So wicked and detestable as to deserve to be cursed.

dingy  = มอซอ, Darkened with smoke and grime; dirty or discolored.
dodgy = เจ้าเล่ห์, ไม่น่าไว้ใจ ; unreliable
dowdy = เชย, ล้าสมัย Lacking stylishness or neatness; shabby: a dowdy gray outfit.
dressy = หรูหรา, ทันสมัย, ชอบแต่งตัว; Showy or elegant in dress or appearance.
drowsy = งัวเงีย, ไม่กระฉับกระเฉง, ครึ่งหลับครึ่งตื่น ; Dull with sleepiness; sluggish.

flashy  = หรูหรา,อย่างโอ้อวด, ฉูดฉาด
fatty   = อ้วนมาก, Characteristic of fat; greasy.
frisky  = สนุกสนาน, ร่าเริง, Energetic, lively, and playful: a frisky kitten.
fussy  = จู้จี้, อารมณ์เสียง่าย, Easily upset; given to bouts of ill temper: a fussy baby.

grubby  =  สกปรก ; Dirty; grimy: grubby old work clothes.
grumpy =  อารมณ์ไม่ดี ; Surly and peevish; cranky.

huffy = ซึ่งโกรธง่าย, หยิ่ง, Easily offended; Irritated or annoyed; indignant; Arrogant; haughty.
husky =  กำยำ, แข็งแรง; rough in quality
hussy = หญิงเลว, A woman considered brazen or immoral.

moody = เศร้า, อารมณ์ขุ่นมัว, ขึ้นๆลงๆ, Given to frequent changes of mood

nasty = สกปรกมาก, น่าเกลียด, หยาบคาย, ลามก, ขุ่นเคือง,(บาดแผล)ฉกรรจ์, คนที่ร้ายกาจ,
         disgustingly dirty; morally offensive; malicious; spiteful:very unpleasant or annoying;
         painful or dangerous
natty = เรียบร้อย, โก้เก๋, ดูดี, กระฉับกระเฉง; Neat, trim, and smart; dapper.

picky =  (ภาษาพูด) จู้จี้, ชอบจับผิด, extremely careful and precise; fussy
piggy =  (ภาษาพูด) ลูกหมู, a little pig
poky = โซ, เชื่องช้า, ปอน, คับแคบ, Dawdling; slow: a lazy, poky person.
pudgy = อ้วนและเตี้ย, Short and fat; chubby: pudgy fingers.

rowdy  =  คนหยาบคาย, อันธพาล, A rough, disorderly person.

scary = น่ากลัว, ขี้ตกใจ  Causing fright or alarm. ; Easily scared; very timid.
skimpy = ขี้เหนียว
skinny  =  ผอมจนเหลือแต่กระดูก ; very thin
snappy = (ภาษาพูด) คล่องแคล่ว,โก้เก๋, เฉียบคม;(Informal) lively or energetic; brisk; smart or chic.
spooky  = (ภาษาพูด) เหมือนผี, น่ากลัว, ตกใจง่าย Suggestive of ghosts or a ghost
stocky   = อ้วนเตี้ย, ล่ำ, ม่อต้อ ; chubby

tricky  =  เจ้าเล่ห์, ขี้โกง ; sly
tubby =  อ้วนเตี้ย, ม่อต้อ ; short and fat

weedy  =  ผอมโซ
weather-beaten  =  (หน้า, ผิว) คล้ำ เพราะตากแดดตากลม


ที่มา Aksorn.com